Lingua preferita

Թվային որսորդություն Գյումրիում

Tipo di strumento : 
Մուլտիմեդիա գործիք - Հաշվետվություն
Durata: 
60-90 min
Argomenti affrontati : 
Թվային
Խմբային դինամիկա
Միջմշակութային ուսուցում

Այս գործիքը թվային ինտերակտիվ խաղ է, որի կիրառումը նպաստում է միջմշակութային հաղորդակցման բարելավմանը, ուսումնասիրման հմտությունների ձեռքբերմանը և հանդիսանում է թիմի ստեղծման հրաշալի միջոց:

Finalità: 

Նպաստել միջմշակութային հաղորդակցման զարգացմանը, խանոթացնել տեղի արժեքներին և մշակույթին, ինչպես նաև ձևավորել ուժեղ թիմ:

Metodologia: 

Խաղերի և թվային գործիքների կիրառում, բացօթյա և էլեկտրոնային ուսուցում, բացահայտման վրա հիմնված ուսուցում:

Processo per fasi: 

Ներբեռնել Actionbound հավելվածը և գտնել համապատասխան խաղը։
Հավելվածի QR code scanner-ի միջոցով միանալ խաղին:
Խմբերով «մրցել»՝ կատարելով հավելվածի կողմից առաջարկվող առաջադրանքները։
«Մրցույթ»-ի արդյունքների ամփոփում և ամփոփիչ քննարկում։

Materiali e risorse: 

-հեռախոսներ ամեն թիմի համար մեկական, կամ թաբլեթներ
-Ներբեռնված Actionbound հավելված և հավելվածի միջոցով https://en.actionbound.com/dashboard/GyumriCity1 խաղը
- սենյակ, որտեղ կլինի համակարգիչ և պրոյեկտոր՝ խաղի արդյունքները ամփոփելու և քննարկելու համար

Valutazione: 

Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- Թվային գործիքների կիրառում երիտասարդական աշխատանքի մեջ,
-Միջմշակութային հաղորդակցման արդյունավետ գործիքի կիրառում,
- Ոչ ֆորմալ ուսուցման մեջ խաղարկայնացման և թվային գործիքի փորձարկում և փորձի հիման վրա երևույթի քննարկում։

Rating: 
0
Ancora nessun voto
Condividi questo strumento con

RESPONSABILITÀ: SALTO-YOUTH EuroMed non può essere ritenuto responsabile per l'uso improprio di questi strumenti di formazione. Adeguare sempre gli strumenti di formazione al proprio scopo, al contesto, al gruppo target ed alle proprie abilità! Questi strumenti sono stati utilizzati in una varietà di formati e situazioni. Si prega di comunicare SALTO-YOUTH EuroMed qualora si dovesse conoscere l'origine dello strumento o dei diritti d’autore su questo strumento.

Toolbox Statistics

1,322

Utenti
14,879

Visite
671

Strumenti