Jezik

Orahovica | 6-8 rujna 2017

TF Hrvatska 2017

Agenda completed or not yet available.

Tool Fair doprinosi ostvarivanju ciljeva Europske komisije za područje mladih za 2017. godinu - razvija vještine, izgrađuje kompetencije i osnažuje... »»
I have designed the Tool fair because I was convinced that the non-formal education field was really creative, innovative and useful for education in... »»
Nacionalni Tool Fair predselekcija je za međunarodni Tool Fair i na njega se mogu prijaviti samo oni sudionici koji su kreirali metodu/alat... »»

Sajam metoda i alata neformalnog učenja TOOL FAIR Hrvatska organiziran je za sudionike iz Hrvatske kako bi im se pružila prilika da predstave svoje metode i alate neformalnog učenja i tako osiguraju svoje mjesto za sudjelovanje na 12. međunarodnom Tool Fairu (Bugarska, studeni 2017.) 

Tool Fair međunarodni je događaj tijekom kojeg se sudionici imaju priliku upoznati s različitim edukativnim alatima ili/i predstaviti alat koji su sami kreirali i koji primjenjuju u radu s mladima. Tool Fair okuplja potencijalne korisnike Erasmus+ programa te je izvrsna prilika za ostvarivanje kontakata s predstavnicima raznovrsnih organizacija (organizacija formalnog i/ili neformalnog obrazovanja, poslovnog sektora, organizacija koje provode rad s mladima…). Iako dolaze iz različitih sektora, svim sudionicima je zajedničko bavljenje radom s mladima i interes za otkrivanje novih i inovativnih metoda i alata neformalnog učenja.

Tool Fair organizira Agencija za mobilnost i programe EU.