Language

Search Tools

Displaying 111 - 120 of 660
17/09/2018 - 12:50 Sanja Zanki Pejić 0
Rating:
0/5

Ignite Your Skills je serija od 8 video tutorijala koji objašnjavaju te iniciraju daljnji razgovor i promišljanje o 8 ključnih kompetencija koje se stječu sudjelovanjem na Erasmus projektima a reflektivno razmišljanje se potiče ispunjavanjem dnevnika.

Language: Croatian
06/09/2018 - 09:58 Dora Deak 0
Rating:
0/5

An online training for non-profit organisations to build their capacity in communication and marketing.
Including 3 modules with focus on combating gender based violence and on gender equality.

Language: English
30/08/2018 - 13:26 Tena Kostanjšek 0
Rating:
0/5

Educational concept: Capoeira - tool for change is a concept for group wourk with children and youth where capoeira is used as a learning tool and social inclusion.

Language: English
29/08/2018 - 10:08 Davor Dubravić 0
Rating:
0/5

Spolno zdravlje je besplatna interaktivna mobilna aplikacija izrađena u svrhu povećanja odgovornog spolnog ponašanja. Za korisnike u aplikaciji postoji niz alata poput kalkulatora rizika, tražilice zdravstvenih usluga, članaka sa informacijama i drugo.

Language: Croatian
27/08/2018 - 13:56 Davor Dubravić 0
Rating:
0/5

Sexual health/Spolno zdravlje is a free, interactive mobile application designed to contribute to responsible sexual behavior. There are numerous tools within the application such as risk calculator, health service search engine, informative ar

Language: English
31/07/2018 - 18:48 Igor Spetic 0
Rating:
0/5

Vježba Speaker's Corner je sociološko-pedagoška vježba koju su razvili partneri iz 8 zemalja u skladu sa potrebama svake lokalne sredine u cilju poticanja aktivnog slušanja, socijalne inkluzije i demokratske participacije.

Language: Croatian
31/07/2018 - 14:29 Gabrijela Ivanov 0
Rating:
0/5

Društvena igra koja promiče doprinos žena društvu. Potiče na rušenje predrasuda o sposobnostima, interesima i postignućima žena te inspirira nove generacije strašnih žena.

Language: Croatian
31/07/2018 - 13:37 Diana Tomić 0
Rating:
0/5

Govorna ploča je društvena igra (board game) koja ojačava govornu izvedbu. Tema igre je govor i njegove mogućnosti. Koristeći raznolikost govornih mogućnosti podižemo kvalitetu komunikacije.

Language: Croatian
30/07/2018 - 14:42 Ivana Marin 0
Rating:
0/5

SOS e-priručnik sadrži 6 edukativnih radionica koje se služe različitim alatima i metodama kako bi podigli razinu svijest mladih o zaštiti okoliša s naglaskom na more. Radionice s emogu koristiti zasebno, ali mogu poslužiti i kao generator ideja.

Language: Croatian
Topics:
26/07/2018 - 20:57 Tena Kostanjšek 0
Rating:
0/5

Edukativni koncept Capoeira - alat za promjenu predstavlja način grupnog rada sa djecom i mladima u kojem se capoeira koristi kao alat za učenje životnih vještina i socijalno uključivanje.

Language: Croatian

Pages

Subscribe to Search Tools

Toolbox Statistics

1,350

Users
14,879

Visits
681

Tools