Language

Թվային որսորդություն Գյումրիում

Type of tool: 
Մուլտիմեդիա գործիք - Հաշվետվություն
Duration: 
60-90 min
Topics addressed: 
Թվային
Խմբային դինամիկա
Միջմշակութային ուսուցում

Այս գործիքը թվային ինտերակտիվ խաղ է, որի կիրառումը նպաստում է միջմշակութային հաղորդակցման բարելավմանը, ուսումնասիրման հմտությունների ձեռքբերմանը և հանդիսանում է թիմի ստեղծման հրաշալի միջոց:

Aim: 

Նպաստել միջմշակութային հաղորդակցման զարգացմանը, խանոթացնել տեղի արժեքներին և մշակույթին, ինչպես նաև ձևավորել ուժեղ թիմ:

Methodology: 

Խաղերի և թվային գործիքների կիրառում, բացօթյա և էլեկտրոնային ուսուցում, բացահայտման վրա հիմնված ուսուցում:

Step by step process: 

Ներբեռնել Actionbound հավելվածը և գտնել համապատասխան խաղը։
Հավելվածի QR code scanner-ի միջոցով միանալ խաղին:
Խմբերով «մրցել»՝ կատարելով հավելվածի կողմից առաջարկվող առաջադրանքները։
«Մրցույթ»-ի արդյունքների ամփոփում և ամփոփիչ քննարկում։

Materials and resources: 

-հեռախոսներ ամեն թիմի համար մեկական, կամ թաբլեթներ
-Ներբեռնված Actionbound հավելված և հավելվածի միջոցով https://en.actionbound.com/dashboard/GyumriCity1 խաղը
- սենյակ, որտեղ կլինի համակարգիչ և պրոյեկտոր՝ խաղի արդյունքները ամփոփելու և քննարկելու համար

Evaluation: 

Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- Թվային գործիքների կիրառում երիտասարդական աշխատանքի մեջ,
-Միջմշակութային հաղորդակցման արդյունավետ գործիքի կիրառում,
- Ոչ ֆորմալ ուսուցման մեջ խաղարկայնացման և թվային գործիքի փորձարկում և փորձի հիման վրա երևույթի քննարկում։

Rating: 
0
No votes yet
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,316

Users
14,879

Visits
671

Tools