Dil

Vatandaş Gazeteci Girişimi

Aracın türü: 
Multimedya aracı - Rapor
Süre: 
0-30 min
Ele alınan konular: 
Demokrasi
İletişim
Katılım

Vatandaş Gazeteci Girişimi ilginç buldukları yahut kamu önünde tartışmaya değer gördükleri sorunlarla ilgili fikir beyan etmek isteyen tüm vatandaşlar için geliştirilmiş bir araçtır.

Amaç: 

Bu aracın asli amacı her yerde başlatılabilecek bir girişime iyi bir örnek sunmaktır. Genel olarak insanların haber alma vebilgi paylaşma yöntemleri değişmekte olduğundan, vatandaş gazeteciliği gazetecelik bünyesinde giderek artan bir önem kazanmaktadır. Fakat, Balkanlarda halkın çoğu haberleri haber ajanslarından ve televizyondan almayı tercih ettiği için, geleneksel medya orada hala hüküm sürmektedir. Bu sebepledir ki, bu gibi girişimleri olumlu uygulamalar olarak tanıyıp kendi yerel topluluğumuza tanıtmamız önem arzeder.

Bu Vatandaş gazeteciliği girişimi, katılımı desteklemek ve belirli bir konu üzerinde bilgi paylaşımı sağlamak için gençlerin ve pek çok farklı ülke ve bölgeden insanın dahil olduğu projelerde kullanılabilicek bir girişime uyarlanabilir.

Örneğin, kuruluşlar bilinç artırma çalışmaları yaparken bu yaklaşımı kullanmayı düşünebilirler. Aynı zamanda bu kendilerini rahatsız eden konularda yazmak isteyen hevesli kişiler için önemli bir araç olup böylelikle kendilerini geliştirmelerini ve değişimin bir parçası olmalarını sağlayacaktır.

Metodoloji: 

Bu araç belirli bir metodolojinin örneği değildir. Bu yeni yaklaşım hem vatandaş katılımının desteklenmesi hem de farkındalık artırma çalışmaları için iyi bir araç olabilir. İlaveten, bu aracın gerek online gerekse sosyal medya aracılığıyla uygulanması oldukça kolaydır.

Adım adım yaklaşımı: 

Bir Vatandaş Gazeteci Girişimi oluşturmak ve uygulamak için aşağıdaki adımların takip edilmesi önerilir:
-Seçilen vatandaş gazetecilere daha sonra içerik üretmekte kullanacakları bilgi ve yetenekleri sağlayacak eğitimler düzenlemek;
-Vatandaş gazetecilerin yazılarının yayımlanacağı bir online platform oluşturmak;
-Vatandaş gazetecilerin yayımlarının desteklenmesi için bir sosyal medya kampanyası başlatmak;
-Ve son olarak, paylaşılan bilgiyi konuyla ilgili tek bir yayımda özetleyebilirsiniz

Materyaller ve kaynaklar: 

İçerik için online platform
-destek için sosyal medya hesapları

Çıktılar: 

Bu gibi bir girişim farkındalığı artırmak ve belirli bir projenin spesifik bir amacını desteklemek için yararlı olabilir. Aynı zamanda vatandaş katılımını teşvik etmek ve farklı insanların –hatta engelli kişilerin ve az gelişmiş bölgelerde yaşayanların- girişime dahil olmasını sağlar.

Değerlendirme: 

Bu araç çok etkili olabilir. Vatandaş Gazeteci Girişiminde dünyanın her yerinden 40 vatandaş gazeteci katılmıştır. Katkılarının bir kısmı, dünyanın en genç gazetecisi ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri gibi etkili kişilerle yaptıkları röportajlarından oluşmaktadır.
Diğer yandan, bu araçla ilgili bir sorun gözlemlenebilirlik konusundaki yetersizliktir. Dolayısıyla, eğer vatandaş gazetecilere istekleri herhangi bir şeyle üzerine yazmak konusunda sınırsız özgürlük tanınırsa içlerinden bazıları hassas bir noktaya temas edebilir ya da yazılarında objektif olmayı başaramayabilirler. Bu sebeple belli düzeyde gözlem ve kontrol bu soruna çözüm olabilir.

Daha fazla kullanım için notlar: 

Kimileri bu aracın, vatandaş gazetecilerin belirli bi süre boyunca işe alınıp sonrasında en istekli katılımcıların ödül olarak profesyonel yazma ve rapor etme alanlarında eğitime tabi tutulduğu uyarlanmış bir versiyonunu kullanmayı tercih edebilir.

Tool Fair upload: 
Rating: 
0
Henüz oy verilmemiş
Bu aracı paylaş

Sorumluluk reddi: SALTO-GENÇLİK Euromed, bu eğitim araçlarının uygunsuz kullanımından sorumlu tutulamaz. Eğitim araçlarını daima kendi amaçlarınıza, konunuza, hedef kitlenize ve becerilerinize göre uyarlayın! Bu araçlar çeşitli format ve durumlarda kullanılmıştır. Bu araçların kaynağını veya telif haklarını biliyorsanız lütfen SALTO-GENÇLİK Euromed'e bilgi verin.

Araç Kutusu İstatistikleri

1,481

Kullanıcılar
14,263

Ziyaretler
721

Araçlar