Dil

Müzeye Ziyaret

Aracın türü: 
Activity
Süre: 
30-60 min
Ele alınan konular: 
Coaching
Communication
Intercultural learning

Lise öğrencileri ile hali hazırda disiplinler arası uyguladığımız müze & matematik çalışmalarımızdaki yöntemi tanıtmak.
Aynı yöntemin farklı yaş grupları ve farklı müze içeriklerine adapte edilişi ve uygulanışını tanıtmak.

Amaç: 

1. Müzecilik kazanımlarını pekiştirmek,2. Müze gezisi algısı ve sevgisi oluşturmak,3. Birbiri ile ilgili olmadığı düşünülen müze kavramı ile müfredattaki matematik dersi kazanımlarını bir araya getirmek. 

Metodoloji: 

Disiplinler arası bir çalışma ile müze gezisi planlaması, öğrencilerin keşfederek, interaktif bir ortamda, birbirlerinden öğrenerek, grup çalışması da yaparak ve en önemlisi eğlenerek öğrenmelerinin hedeflenmesi.

Adım adım yaklaşımı: 

Müze ortamı atölye çalışmasında birebir canlandırılamayacağından, atölyenin büyük kısmında farklı müzelerdeki farklı uygulamalar anlatım ile gerçekleştirilecektir. Kalan kısmında getirilecek materyaller ile:1.katılımcılara tablet uygulaması yaptırılacak,2.müze gezisi ve atölye çalışması sırasında öğrenciler ile paylaşılan materyaller gösterilecektir.

Materyaller ve kaynaklar: 

Bilgisayar, projeksiyon, ses sistemi ve katılımcıların kullanabilecekleri boya kalemleri yeterli olacaktır.

Çıktılar: 

Müze gezi kurallarını öğretmek,Müzelerin önemi konusunda farkındalık yaratmak,Eğitim müfredatında yer alan müzecilik kazanımlarına destek sağlamak,Müze içeriği, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak,Müzecilik bilimi ile diğer bilim dallarının (özellikle matematik) bir arada olduğu bir uygulamayı yaşatmak.

Değerlendirme: 

Müze gezi kurallarını öğretmek, Müzelerin önemi konusunda farkındalık yaratmak,Eğitim müfredatında yer alan müzecilik kazanımlarına destek sağlamak,Müze içeriği, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak, Müzecilik bilimi ile diğer bilim dallarının (özellikle matematik) bir arada olduğu bir uygulamayı yaşatmak.

Daha fazla kullanım için notlar: 

Uygulamalar farklı müzelerin içeriklerine göre farklılaştırılır, yeni fikirler ile geliştirilebilir.Bunların hepsine açık bir uygulamadır.

Tool Fair upload: 
Rating: 
4.3
Average: 4.3 (10 votes)
Bu aracı paylaş

Sorumluluk reddi: SALTO-GENÇLİK Euromed, bu eğitim araçlarının uygunsuz kullanımından sorumlu tutulamaz. Eğitim araçlarını daima kendi amaçlarınıza, konunuza, hedef kitlenize ve becerilerinize göre uyarlayın! Bu araçlar çeşitli format ve durumlarda kullanılmıştır. Bu araçların kaynağını veya telif haklarını biliyorsanız lütfen SALTO-GENÇLİK Euromed'e bilgi verin.

Araç Kutusu İstatistikleri

1,595

Kullanıcılar
14,263

Ziyaretler
746

Araçlar