Լեզու

Կրթական գործիքների ազգային տոնավաճառը Հայաստանում երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի զարգացմանն ուղղված քայլերից մեկն է

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը կարևորում է երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի զարգացումը Հայաստանում, և ազգային կրթական գործիքների տոնավաճառի իրականացումը այդ գործընթացի հաջորդական քայլերից մեկն է: Տոնավաճառի կազմակերպումը կօգնի ներկայացնել առկա գործիքակազմը, խրախուսել երիտասարդական աշխատողների մասնագիտական զարգացումը, նոր գործիքների ստեղծումը և տեղայնացումը:  Ողջունում և կարևորում ենք երիտասարդական աշխատանքի տարբեր ոլորտներից մասնագետների, փորձագետների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը Ազգային կրթական գործիքների տոնավաճառին: 

ԱրսենՔարամյան, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ