Jezik

Reciklirano muziciranje (doživljajnopedagoški pristup)

Vrsta alata: 
Aktivnost
Trajanje: 
120+ min
Adresirane teme: 
Dinamika grupe
Okoliš
Osobni razvoj

Mladi izrađuju muzičke instrumente od otpadnih materijala. Muziciraju na različite načine s tim instrumentima, ovisno o postavljenim ciljevima pojedine ciljne skupine. Slijedi vođena refleksija aktivnosti te analiza o tome što je svaki sudionik naučio.

Cilj: 

- promišljanje o otpadnom materijalu kao potencijalu za izradu novog uporabnog predmeta
- osobno i grupno osnaživanje kroz muzički izričaj

Metodologija: 

suradničko i interaktivno učenje, učenje temeljeno na otkrivanju, vršnjačko učenje, učenje kroz promatranje i naknadnu vođenu samorefleksiju, učenje kroz umjetnički izričaj

Proces korak po korak: 

Alat se sastoji od tri koraka:
1. Izrada muzičkih instrumenata od otpadnih materijala (i materijala iz prirode kao npr.: kamenčići, grane, pijesak, biljke, češeri i sl.)
2. Muziciranje pomoću izrađenih instrumenata
3. Vođena samorefleksija i analiza pojedine aktivnosti muziciranja

ad 1) Na početku se svim sudionicima predstavlja alat te pojašnjavaju principi i svrha rada s njim. Najavljujem im kako ćemo sada izrađivati muzičke instrumente reciklirajući otpadni materijal kao i pronalazeći neke predmete u prirodi (na otvorenom prostoru), a koji bi mogli biti implementirani u instrument. Sudionici su pozvani na kreativno promišljanje pri izradi instrumenta, slobodni su koristiti materijale po izboru te izraditi instrument kakav god žele. Vrijeme trajanja ove aktivnosti je fleksibilno, ovisno o potrebama, raspoloživom vremenu i mogućnostima grupe. Može trajati od pol sata do 5 ili 10 sati ukoliko se planiraju izraditi kompliciraniji te vizualno atraktivni instrumenti. Svaki sudionik izrađuje svoj instrument po izboru. Pri tome mu je dostupna pomoć i podrška voditelja ukoliko je potrebno.
Ad 2) Kada su instrumenti izrađeni, započinje druga faza alata – muziciranje na instrumentima. Korištenje instrumenata može se provoditi na različite načine:
pjesma – slušanje, pjevanje, sviranje, komponiranje, analiziranje
muzička improvizacija
izvođenje i pjevanje zadane pjesme
muzičko-ritamske igre
muziciranje uz ples i pokret
vođena imaginacija
Ovisno o postavljenim ciljevima aktivnosti za skupinu, igre muziciranja mogu biti različite. Slijedi opis nekoliko primjera muzičkih igara.
IZRAŽAVANJE EMOCIJA
Sudionici kroz instrument izražavaju zadanu emociju (npr. ljutnja, strah, radost, ljubav, mržnju)
To se može činiti na više načina: svi muziciraju emociju istovremeno; jedna osoba muzicira a ostali slušaju; svaka osoba muzicira sama a nakon čega joj ostatak grupe „daje podršku“ kroz svoj muzički odgovor na tu emociju.
IZO – EFEKT (prihvaćanje – prelaženje – vođenje)
Aktivnost pogodna za skupine osoba koje teško prihvaćaju autoritet i vodstvo ili imaju poteškoće s pažnjom. Sastoji se od tri faze:
- prihvaćanje: dozvoljava se pojedincu/grupi da inicira i muzicira kako god želi (da „vodi igru“)
- prelaženje: voditelj prihvaća biti vođen od pojedinca/grupe, prihvaća njihov tempo i način muziciranja
- vođenje: voditelj polako preuzima vodstvo u načinu muziciranja te mu se ostatak grupe prilagođava.
ABAB obrasci
Muziciranje na način izmjenjivanja A i B teme, na primjer: tiho (A) – glasno (B); brzo – polagano i sl. Ovakve aktivnosti su posebno pogodne u radu s osobama koje imaju stereotipije, te im se pomaže da izađu iz njih.
NAPETOST – RELAKSACIJA
Kod skupine gdje je prisutna hiperaktivnost ili neke negativne emocije, npr. ljutnja: muziciranje na način glasnog i snažnog udaranja ritma, u kojem sudionici izbacuju višak energije ili negativnu energiju. Aktivnost nastavlja laganim i ugodnim muziciranjem, čime se postiže relaksacija.
Trajanje pojedine muzičke igre je fleksibilno i prilagodljivo potrebama grupe. Najčešće pojedina muzička aktivnost (igra) traje nekoliko minuta, nakon čega slijedi vođena samorefleksija i analiza.
Ad 3) Vođena samorefleksija i analiza pojedine aktivnosti muziciranja
Nakon svake izvršene aktivnosti muziciranja, postavljaju se pitanja pojedincima i grupi te se vodi razgovor. Primjeri pitanja:
- što smo u ovoj igri radili, možete li opisati igru?
- kako su bile raspoređene uloge sudionika u grupi, koja je bila vaša uloga?
- je li vam bilo ugodno u toj ulozi ili ste bili izazvani izaći iz svoje komforne zone?
- kako ste se osjećali? Što vam je bilo teško?
- je li aktivnost utjecala na povećanje osjećaja grupne povezanosti?

Materijali i resursi: 

Otpadni materijali: plastične, staklene boce, kartonske kutije, čepovi, limenke, stari cd-i, plastične kante, slamke za sok i sl.
Za ukrašavanje i dodatno učvrščivanje pojedinog instrumenta koriste se također: škare, špaga, gumice, vruće ljepilo, selotejp, ukrasni papir, čekić, čavli

Potrebni materijalni resursi su minimalni, odnose se na kupovinu škara, gumica, ljepila, špage..

Ishodi: 

- grupno povezivanje
- suradničko učenje
- razvijanje pažnje i koncentracije
- učenje slušanja drugih te usklađivanja s drugima
- podizanje razine samopoštovanja i samoizražavanja
- prihvaćanje izazova i snalaženje u nepoznatim situacijama
- vježba samorefleksije, promišljanja i prorađivanja vlastitih emocija
- razvoj kreativnosti i samoinicijative
- ljubav prema prirodi
- podizanje osviještenosti o pitanjima očuvanja prirode
-

Evaluacija: 

Prednosti:
- fleksibilan i prilagodljiv obzirom na ciljnu skupinu, broj sudionika, vrstu instrumenata, vrijeme trajanja, mjesto izvođenja, planirane aktivnosti, postavljene ciljeve
- voditelj aktivnosti ne mora nužno biti muzički educirana osoba, mada bi bilo važno da ima uvježban osjećaj za ritam
- lakoća izrade instrumenata: nisu skupi, mogu biti vrlo jednostavni ili pak složeniji, ovisno o dostupnom vremenu i materijalima
- instrumenti mogu biti izrađeni od bilo čega i bilo gdje (u šumi od grana, češera, kamenja; na plaži od kamenčića i plastičnih boca itd..)

Važno: voditelj aktivnosti treba dobro procijeniti potrebe ciljne skupine te prema njima isplanirati aktivnosti, način vođenja grupe, postaviti ciljeve aktivnosti te pripremiti pitanja za analizu.

Naputci za daljnju uporabu: 

Smatramo najvažnijim dobro procijeniti ciljnu skupinu kako bi se mogle planirati najadekvatnije muzičke aktivnosti te postaviti ciljevi korisni za sudionike. Faza gdje sudionici izrađuju instrumente može biti dobra prilika za upoznavanje - može se okvirno procijeniti na primjer:
- koja osoba je dominantna ili pretjerano nametljiva (te će ju tijekom aktivnosti muziciranja možda biti uputno malo "stišati"/staviti ju više u poziciju aktivnog slušaoca;
- koja osoba je povučena ili izolirana iz grupe te bi joj kroz aktivnosti muziciranja bilo dobro ponuditi glasniji instrument ili dodijeliti istaknutiju ulogu (da dođe više do izražaja)
- koja osoba je nesigurna te joj treba pružiti dodatnu podršku i ohrabrenje tijekom bilo koje faze aktivnosti i sl.

Dokumenti/prilozi: 
Procjena: 
0
Trenutno bez bodova
Podijeli ovaj alat putem

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: SALTO-YOUTH EuroMed se ne može smatrati odgovornim za neprimjerenu uporabu ovih alata za učenje. Alate za učenje trebate uvijek prilagođavati Vašim ciljevima, kontekstu, ciljanoj skupini i vlastitim vještinama! Ovi alati su bili korišteni u različitim formatima i situacijama. Molimo obavijestite SALTO-YOUTH EuroMed ukoliko imate saznanja o porijeklu alata ili o autorskim pravima nad ovim alatom.

Statistika Toolbox-a

1,390

Users
14,879

Visits
684

Tools