Jezik

Multidisciplinarni model učenja, dijaloga i stvaranja povijesti

Vrsta alata: 
Aktivnost
Trajanje: 
30-60 min
Adresirane teme: 
Mobilnost u svrhu učenja
Sprječavanje radikalizacije
Upravljanje sukobima

Alat je inovativan model pristupa temama koje se povezuju s kršenjima ljudskih prava iz prošlosti direktnim uključivanjem mladih u proces prevladavanja razlika i oprečnosti u narativima koje perpetuiraju konflikte po etničkim osnovama

Cilj: 

Multidisciplinarni model učenja, dijaloga i stvaranja povijesti inovativna je metoda učenja koja nastoji uključiti mlade,stručnjake i širu javnost u prenošenje inovativnog obrazovnog modela te širenje svijesti o pomirenju, suradnji i uvažavanju preko nacionalnih, etničkih i društvenih granica. Afirmiranjem mladih i nastavnika povijesti kao sukreatora i aktera budućnosti ostvaruje se suradnja i uvažavanje. Alat doprinosi generalnom cilju sprječavanja ponavljanja kršenja ljudskih prava iz prošlosti.

Metodologija: 

inovativni spoj načina učenja, upoznavanjem, dijalogom, studijskim posjetama, analizom i istaživanjem relevantnih izvora, zajedničko pisanje zajedničkih narativa

Proces korak po korak: 

Konferencija / tri dana: međusobno upoznavanje sudionika, usmena prezentacija dominatnih povijesnih narativa u državama iz koje dolaze a u odnosu na teme sukoba i kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava tijekom devedesetih godina, slušanje predavanja o historijskom dijalogu u cilju stjecanja novih znanja i iskustva, kako bi im se omogućilo da kritički sagledaju svoj kontekst i svoju perspektivu, ali i perspektive drugih sudionika.

Studijska putovanja: organizirane i vođene posjete mjestima zločina i kršenja ljudskih prava o kojima će se naknadno raspravljati i istraživati. Posjete uključuju osim obilazaka mjesta na kojima su zločini počinjeni, razgovor sa suvremenicima događaja, svjedocima, obilaske muzeja ili drugih memorijalnih objekata uz vodstvo kustosa, predavanja članova akademske zajednice zatim članova raznih nevladinih organizacija koju su ili djelovale u predmetno doba ili se danas bave temama suočavanja s prošloću i zaštite ljudskih prava te predavanja predstavnika lokalne i područne samouprave, zapisivanje i osbono vođenje bilježaka od strane sudionika o onome što su čuli, evaluacije svakog studijskog putovanja usmeno i anonimne pisane evaluacije o doživljenom i o doživljenom nakon svakog studijskog putovanja.

Rad na zajedničkim narativima -

Materijali i resursi: 

voditelji i organizatori konferencije i studijskih putovanja, facilitatori, moderatori, predavači, prijevoz, smještaj, obroci, dostupnost on line i off line izvora koji će konzultirati za pisanje narativa,

Ishodi: 

Afirmacija mladih i profesora povijesti kao sukreatora i aktera budućnosti suradnje i uvažavanja,
doprinos generalnom cilju sprječavanja ponavljanja kršenja ljudskih prava iz prošlosti,

Evaluacija: 

Prednosti alata su da snažno doprinose boljem upoznavanju mladih s povijesnim činjenicama i metodama mirnih rješavanja sukoba, bitno utječu na bolje povezivanje mladih u netom sukobljenim društvima da nadvladaju netrpeljivosti koje su im nametnute, uoče motive njihovog nastanka te mogućnosti rješenja, dalje utječu na svoje vršnjake, obitelj i zajednicu o motivima i posljedicama rata i nasilnim metodama rješavanja sukoba uz jasno zagovarnje nenasilnih i mrinih rješavanja sukoba, odnosno nastojanje da to takvih sukoba više nikad ne dođe

Ograničenja su da alat zahtijeva poprilično vremensko trajanje, kontinuitet sudjelovanja istih sudionika, educirane voditelje i moderatore skupina i sudionika, znatna financijska sredstva

Procjena: 
0
Trenutno bez bodova
Podijeli ovaj alat putem

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: SALTO-YOUTH EuroMed se ne može smatrati odgovornim za neprimjerenu uporabu ovih alata za učenje. Alate za učenje trebate uvijek prilagođavati Vašim ciljevima, kontekstu, ciljanoj skupini i vlastitim vještinama! Ovi alati su bili korišteni u različitim formatima i situacijama. Molimo obavijestite SALTO-YOUTH EuroMed ukoliko imate saznanja o porijeklu alata ili o autorskim pravima nad ovim alatom.

Statistika Toolbox-a

1,423

Users
14,263

Visits
702

Tools