Jezik

Mladi u suvremenom društvu

Vrsta alata: 
Aktivnost
Trajanje: 
120+ min
Adresirane teme: 
Komunikacija
Umrežavanje
Vršnjačko obrazovanje

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu pilot je program studija o mladima.

Cilj: 

Osigurati obrazovanje youth workera i povećati kvalitetu rada s mladima

Metodologija: 

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu zamišljen je kao trodimenzionalni program koji pokriva tri najvažnija područja mladih – (I) istraživanja mladih, (II) rad s mladima i (III) participacija mladih u razvoju zajednice (građanski odgoj i obrazovanje). Svaki od tri modula sastoji se od obaveznog predmeta (ukupno četiri) te nekoliko izbornih, kao i obaveznih praktikuma (dva) koji imaju za cilj primjenu teorijskih znanja u praksi. Cjelokupni program nosi 30 ECTS bodova. Predviđeno trajanje programa je 15 tjedana s vikend predavanjima.

Proces korak po korak: 

Prvo je potrebno napraviti procjenu potreba. Nakon toga slijedi pisanje izvedbenog programa, sukladno tome kurikuluma i detaljnije silabusa kolegija. Takav plan uručuje se na fakultetsko vijeće institucije gdje je predviđeno održavanje programa, koji program predlaže odboru zaduženoga za cjeloživotno obrazovanje u toj instituciji. Nakon pozitivnog odgovora odbora, program se vraća fakultetskom vijeću i izdaje se dozvola za provođenje cjeloživotnog obrazovanja. Proces se može razlikovati, ovisno o odabranom institucionalnom uređenju.

Materijali i resursi: 

Materijali koji su potrebi su prostor za održavanje predavanja.

Ishodi: 

Nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza, očekuje se da student/studentica razvije sljedeće specifične kompetencije, tj. da bude sposoban/sposobna: poznavati, analizirati i vrednovati literaturu koja se bavi područjem mladih, navesti i prepoznati relevantne i recentne spoznaje o mladima pozivajući se na rezultate suvremenih istraživanja mladih,demonstrirati primjenu spoznaja o mladima na konkretnim primjerima iz prakse vodeći računa o svim specifičnim potrebama ciljane skupine, prepoznati i analizirati oblike rada s mladima, razlikovati rad s mladima od sličnih koncepata, vrednovati i primijeniti različite metodologije rada s mladima, sudjelovati u planiranju, pripremi i izradi programa i projekata koji odgovaraju na specifične probleme i izazove mladih u lokalnim zajednicama, izraditi i uvoditi nove programe odgojno-obrazovnoga rada s mladima koji se mogu izvoditi u odgojno-obrazovnim ustanovama/organizacijama, opisati ključne izazove u radu s mladima i predložiti jednostavnija rješenja u nacionalnom i lokalnom kontekstu, biti sposoban izraditi ishode procesa odgojno-obrazovnog rada s mladima s obzirom na ciljanu skupinu i okolnosti, prikazati razvoj rada s mladima u Hrvatskoj, objasniti temeljne teorijske spoznaje o usvajanja građanskim kompetencijama mladih, voditi argumentirane rasprave o modelima građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, pratiti i analizirati provedbu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, primjenjivati didaktičko-metodičke postupke usvajanja građanskih kompetencija, analizirati i vrednovati recentne trendove u području sociologije i politologije mladih, prepoznati ključne škole misli u području istraživanja mladih, razumjeti važnost interdisciplinarnog pristupa u proučavanju mladih, prepoznati važnost triangulacije u istraživanju mladih, vrednovati i kritički se odnositi prema vlastitom iskustvu rada s mladima, planirati unapređivanje odgojno-obrazovnog rada s mladima na temelju provedenog vrednovanja
odgojno-obrazovnih i drugih društvenih intervencija, uvažavati etičke vrijednosti u radu s mladima

Evaluacija: 

Evaluacijom programa zaključeno je da 15 tjedana je premalo vremena za provesti ovako zamišljeni program, te se preporučuje produženje tog perioda.

Procjena: 
0
Trenutno bez bodova
Podijeli ovaj alat putem

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: SALTO-YOUTH EuroMed se ne može smatrati odgovornim za neprimjerenu uporabu ovih alata za učenje. Alate za učenje trebate uvijek prilagođavati Vašim ciljevima, kontekstu, ciljanoj skupini i vlastitim vještinama! Ovi alati su bili korišteni u različitim formatima i situacijama. Molimo obavijestite SALTO-YOUTH EuroMed ukoliko imate saznanja o porijeklu alata ili o autorskim pravima nad ovim alatom.

Statistika Toolbox-a

1,390

Users
14,879

Visits
684

Tools