Jezik

Dobro došli u TF Hrvatska 2017

Nacionalni Tool Fair predselekcija je za međunarodni Tool Fair i na njega se mogu prijaviti samo oni sudionici koji su kreirali metodu/alat neformalnog učenja primjenjivu u radu s mladima. Sudionici nacionalnog Tool Faira dobiti će priliku međusobno predstaviti svoje inovativne metode i alate za učenje. Četiri alata koja pokažu najveću kreativnost i inovativnost dobit će priliku predstaviti se i na međunarodnom Tool Fairu koji se ove godine provodi pod sloganom „Valovi inovacije“ („Waves of Innovation“).

Uz predselekciju kao opći cilj sajma, specifični ciljevi su i:

• upoznati sudionike sa strategijom Tools for learning

• upoznati sudionike s Tool Fair konceptom i odlikama edukativnog alata

• osigurati prostor za predstavljanje alata neformalnog učenja

• omogućiti sudionicima da daju i primaju povratne informacije o kreiranim alatima i prezentacijama istih

• osnažiti sudionike za buduće usmene i pismene prezentacije alata

Manda Pocrnić
Agencija za mobilnost i programe EU