Language

Genç Tabu

Type of tool: 
Etkinlik
Duration: 
30-60 min
Topics addressed: 
Akran eğitimi
Avrupa programları
Katılım

"Genç Tabu", bir ok genç tarafından bilinen ve tercih edilen "Tabu" kelime oyunun gençlik çalışmalarına uyarlanması ile ortaya çıkan, uyarlama ve uygulama süreçlerinin tamamının gençler tarafından yürütüldüğü bir bilgilendirme aracıdır.

Aim: 

Metot’un temel amacı hedef kitlesi gençler olan, gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslararası gençlik fırsatları ve gençlik hakları ile ilgili bilgilendirmelerde gençlerin eğlenceli bir biçimde akran eğitiminden yararlanarak bilgi edinmesi ve bilinçlenmesidir. 

Methodology: 

Metot, kapalı alanlarda rahatça uygulanabileceği gibi açık hava eğitimlerine de uygundur ve akran eğitimin bir parçası olarak kullanılabilmektedir. 

Step by step process: 

1)      GENÇ TABU oyunu uyarlama aşaması:·         Genç Tabu,  gençler tarafından yaygın olarak bilinen ve oynanan “Tabu” kelime oyununun bir uyarlamasıdır. Bu oyununu uyarlanma sürecinde yine gençler yer almaktadır.·         Öncelikle Genç Tabu oyununu yaratacak gençlere Tabu kelime oyununu bilip bilmedikleri sorulur bilmiyorsa anlatılır (ancak araştırmamızda da bahsedildiği gibi çoğu genç tarafından bilinen bir oyundur) ve hatta grup dinamiği etkinliği olarak Tabu oynanır.·         Akabinde uyarlama yapacak gençlere oyunun amacı ve oyunu nasıl uyarlamaları gerektiği ve sonucunda ulaşılması istenen amaç anlatılır.·         Devamında gençlere gençlik çalışmaları ile alakalı yayınlar yapan kurumların kaynakları dağıtılır ve bu kaynaklara göz gezdirerek gençlikle alakalı gördükleri kelimeleri anahtar kelimeler, yani bilinmesi gereken kelimeler olarak belirlemeleri istenir. (Bizim uyguladığımız “Anahtar Kelime” belirleme aşamasında gençlik çalışmaları yapan STK ve derneklerin yayınladığı yıllık faaliyet raporları, Bilgi Üniversitesi şebeke yayınları, Tepebaşı Gençlik Merkezi ve Tepebaşı Gençlik Meclisi yıllık faaliyet raporu gibi kaynaklar yer almıştır.)·         Gençler okudukları kaynaklarda gençlik ile alakadar buldukları kelimeleri bir kenara not ederler ve ortaya daha sonra Genç Tabu’nun Anahtar kelimelerini oluşturacak bir liste çıkartılır.·         Belirlenen anahtar kelimeler küçük kağıtlara yazılarak bir sepet, kutu içine konulur. Artık kutu içerisinde bulunan her bir kelime anlatılması gereken anahtar kelimeler arasına girmiştir.·         Sonrasında uyarlama aşamasına katılan gençler 3’er kişilik gruplara bölünür. Üç kişilik gruplara bölünen gençlerden bir tanesi not edici, bir tanesi anlatıcı, bir tanesi ise tahmin edici, olarak belirlenir.·         Belirlenen anahtar kelimelerden bir tanesini seçen anlatıcı, seçtiği kelimeyi hiçbir tabu kelimesi olmadan karşısındaki tahmin edici katılımcıya anlatır, bu esnada anlatılmaya çalışılan kelimenin ne olduğunu bilen not edici, not tuttuğu kağıda anlatıcının seçtiği kelimeyi anlatırken, tahmin ediciye hangi belirleyici kelimeleri ya da cümleleri söyleyerek bu kelimeyi anlatmaya çalıştığını not eder.·         Tahmin eden genç kelimeyi bulduğunda anlatıcının kullandığı kelimeleri değerlendirler ve içlerinden 5 tanesi tabu kelimesi olarak belirlenir. Eğer anlatıcı 5 kelimeden az kelime kullanarak Anahtar Kelimeyi anlattıysa 3 kişilik gurup belirlenen kelimelere eklenecek kelimeleri beraberce belirler. Bu aşamada internetten yardım da alınabilir (TDK gibi).·         En nihayetinde grup bir ipucu cümlesi belirler. İpucu cümlesinin gençlik fırsatları ya da gençlik hakları halında bilgilendirici bir içeriği olması ve içerisinde tabu kelimesinin geçmesi zorunludur.·         İpucu cümlesini belirleyen ekip, ipucu cümlesinin içerisinde tabu kelimesi geçen yere noktalar koyar. Bu cümle tabu kelimesinin oyun sırasında 30 saniye içerisinde bulunamaması halinde okunabilecek olup, cümlede boşluk doldurma yönetemi ile bulunabilecektir.·          2)      Genç Tabu Uygulama aşaması·         Uyarlama aşamasında belirlenen anahtar kelimelerin, tabu kelimelerinin ve ipucu cümlelerinin tek bir kartta yer alabileceği katlardan toplam 250 adet farklı kelimeyi içerecek şekilde Genç Tabu Kartları bastırılır, oyuna uygun  Genç Tabu ilerleme çizelgesi düzenlenir.·         Genç Tabu ilerleme çizelgesi ve çanı/zili masaya/yere yerleştirilir.·         3 kişilik gruplar haline oyuna katılan gençlere grup ismi bulmaları söylendikten sonra, kendilerine grup isimlerinin yazdığı yaka kartları ya da boyunluklar verilir.·         Çekiliş ile hangi ekiple karşı karlıya geleceği belirlenen gruplar masalara yerleştirilir ve Genç Tabu oyununu maksimum yarım saat süresince oynarlar. Bu süre zarfında muhakkak proje uygulayıcı yani oyunu uyarlayan gençlerden biri kontrolcü olarak grup başında bulunur.·         Genç Tabu’da anahtar kelimeyi 30 saniyede tabu kelimelerin, anlatmaya çalışan kişi anlatmaya çalıştığı kelime bu 30 saniye içerisinde doğru tahmin edilemezse çan / zil lie bir uyarı alır. Bu uyarıdan sonra ipucu cümlesini okuyarak karşısındaki arkadaşların boş kalan yeri doldurmak sureti ile anahtar kelimeyi bilmelerini sağlamaya çalışır.·         İlk 30 saniyede anahtar kelimeyi bilen gruplar 2 adım ilerlerken, ipucu cümlesini kullanarak ilerleyen gruplar 1 adım ilerler.·         Eğer bu bir turnuva ise, en sonunda kazanan gruba kişi balına 1 adet olmak üzere toplam 3 adet orijinal tabu oyunu ya da orijinal gençlik tabu oyunu ve o hafta şehirde gerçekleştirilecek bir kültürel aktiviteye katılmaları için 3 adet bilet hediye edilir. İkinci grubu ise turnuvanın gerçekleştiği hafta şehirde gerçekleştirilecek bir kültürel aktiviteye katılmaları için 3 adet bilet hediye edilir. GENÇ TABU KARTI ÖRNEK:Anahtar Kelime                            ÖZGÜRLÜKTABU KELİMELERİ·         Hapishane·         Kuş·         Devrim·         Kölelik·         BağımsızlıkİPUCU CÜMLESİGençBank Düşüncelerini ………..ifade edebileceğin bir platformdur.  

Materials and resources: 

Uygulamaya katılacak grup sayısının yarısı kadar genç tabu seti;3’er kişilik 2 gruptan oluşan katılımcı için 1 genç tabu setiİdeal katılımcı sayısı olan 3’er kişilik 16 gruptan oluşan toplam 48 kişilik katılımcı için 4 adet genç tabu setiNOT: Her tabu setinde 250 adet kelime kartı + 1 adet Çan + 1 adet ilerleme çizelgesi bulunmaktadır. Oyun konuşarak anlatmaya dayalı olduğundan uygulama alanında muhakkak su ve / veya meşrubat bulundurulmalıdır.Uygulamaya eşlik edecek müzikler uygulama  başvurusu sırasında gençlere sorularak belirleneceğinden belirlenmiş bir müzik listesi bulunmamaktadır. Ancak müzik sesinin yüksekliği kişilerin birbirlerini duyabileceği seviyede ayarlanmalı, kişiler müzik nedeni ile konuşma seslerini yükseltmek zorunda kalmamalıdır.

Outcomes: 

Genç Tabu uygulaması sonucunda, gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası gençlik fırsatları konusunda bilgilenmiş olmaları ve gençlik hakları konusunda farkındalıklarının artmış olması beklenmektedir. Her uygulama sonucunda gençlerin bilgilendirildikleri en az bir konuda daha aktif bir araştırmacı ya da uygulayıcı olması öngörülmektedir. 

Evaluation: 

Araç henüz herhangi bir grup üzerinde uygulanmamış olsa bile yukarıda bahsi geçen uyarlama aşamasında olup, uyarlama aşaması Eskişehir Genç Bank ve Tepebaşı Gençlik Meclisi'nde gönüllü olarak görev alan gençler tarafından geliştirilmektedir. 21 Mayıs 2016 tarihinde "Eskişehir Genç Tabu Turnuvası" adı ile Eskişehir Genç Bank ekibi tarafından Tepebaşı Gençlik Merkezinde uygulanması öngörülmektedir. 

Notes for further use: 

N/A

Tool Fair upload: 
Rating: 
3.4
Average: 3.4 (10 votes)
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,442

Users
14,263

Visits
702

Tools