Language

Digitalno pripovijedanje

Type of tool: 
Aktivnost
Duration: 
120+ min
Topics addressed: 
Međukulturalno učenje
Osobni razvoj
Sprječavanje radikalizacije

Digitalno pripovijedanje je u svojoj srži praksa koja koristi računalne alate kako bi ispričala priče. DP je jedan inovativan pedagoški pristup koji zaokuplja učenike u dubokom i smislenom učenju te je dokazano djelotvoran, naročito mladima.

Aim: 

U ovoj metodologiji, pripovjedači ili glumci ostaju vlasnici svoje priče i sami odabiru što i kako žele ispričati uz vodstvo svojih trenera. Digitalni pripovjedači i tehnički razvijaju priču te na taj način pospješuju svoje lingvističke sposobnosti, kao i vještine digitalne i medijske pismenosti. Uče o novim načinima samoizražavanja što je važan čimbenik u jačanju sebe.

Methodology: 

Metodologija se najbolje koristi kada je grupa od 8 do 12 sudionika sa trenerom. Radi se o kombinaciji predavanja i pripovijedanja u krugu. Pripovijedanje u krugu je metoda koja se koristi za izgradnju osobnih priča uz aktivno slušanje, davanje i primanje povratnih informacija o izrečenom iz cijele grupe.

Step by step process: 

Radionica započinje kratkim predstavljanjem i uvodom u metodologiju. Jako je bitno da trener odmah krene s uspostavom dobre grupne dinamike. Ugodna i sigurna atmosfera je ključna za uspješnu provedbu radionice. Zatim svaki sudionik samostalno piše dvije kratke osobne priče na zadanu temu (ova metodologija se odlično slaže uz teme Obrazovanja za globalno građanstvo). Nakon toga slijedi prvi krug pripovijedanja, no prije samog kruga trener ukratko prezentira ispravan način davanja i primanja povratnih informacija (feedback-a). Za vrijeme kruga pripovijedanja sudionici radionice sjede u krugu i redom čitaju/prepričavaju svoje zapisane priče. Kako se u krugu pripovijedanja izmjenjuju osjećaji i savjeti o ispričanim osobnim pričama svaki sudionik nakon prvog kruga pripovijedanja već ima jasniju sliku o tome koja je priča zanimljivija ili važnija za ispričati.
Nakon prvog kruga pripovijedanja slijedi izrada knjige snimanja (storybook), odnosno slaganje odabrane priče (jedna od prvotne dvije) u scene uz određivanje točno koja naracija ide uz koju scenu/sliku. Nakon izrade knjige snimanja odvija se još jedan krug pripovijedanja. Isti princip kao i u prvom krugu, no ovaj put se pažnja stavlja na odabranu priču. pokušava se prokomentirati je li priča dobro "evoluirala", odnosno pazi se da važnost priče nije komprimirana dodavanjem nove multimedijalne razine.
Nakon drugog kruga pripovijedanja slijedi predavanje o autorskim pravima. Naime, sudionici mogu odabrati koristiti svoje fotografije/slike za izradu priče, mogu se odlučiti koristiti izreske iz novina ili crtati crteže, ali postoji i opcija pruzimanja fotografija s interneta za potrebe izrade svoje priče. Tu naravno treba poštivati autorska prava. Nakon predavanja o autorskim pravima sudionici imaju određeno vrijeme za prikupiti sve potrebne materijale (fotografije/slike i naracija koju autor priče sam čita - facilitiranje je potrebno i u ovom koraku kako bi kvaliteta materijala bila dostatna).
Nakon prikupljanja materijala slijedi kratko predavanje o načinu korištenja nekog od alata za izradu videa - Mi volimo koristiti Lightworks. Nakon toga sudionici izrađuju svoje priče. Trener u ovom trenutku pomaže ukoliko je potrebno, može i savjetovati sudionike.

Kada su svi sudionici gotovoi sa svojim pričama održava se "premjerno prikazivanje digitalnih priča". To je nešto poput posljednjeg kruga pripovijedanja. Komentira se napredak i uspješno obavljen posao. Digitalne priče moguće je, uz odobravanje autora priče, obvajviti na internetu kako bi mogle poslužiti edukaciji i osvještavanju drugih o temi koju priču pokriva.

Materials and resources: 

Za provedbu radionica digitalnog pripovijedanja potrebno je imati osobno računalo/laptop/tablet i projektor, kao i mirnu prostoriju sa maksimalno 13 stolica u krugu.

Outcomes: 

Svaki sudionik nakon sudjelovanja ima svoju digitalnu priču. Tokom izrade osnažio je svoje digitalne vještine, kao i unaprijedio razinu svoje medijske pismenosti i svoje lingvističke sposobnosti.

Evaluation: 

Metodologija je tokom provedbe Erasmus+ projekta Brights (ali i po završetku projekta) provedena puno puta. Imamo puno iskustva sa radionica kao i povratne informacije naših polaznika. Iskustva s radionice su uglavnom odlična. Polaznici često komentiraju da nisu očekivali da tako "jednostavna" metodologija može imati takav utjecaj na njih i njihovo viđenje sebe. Potencijalne mane su ukoliko se radi o nekim osjetljivijim temama koje se obrađuju na radionici i neki sudionici se odluče više otvoriti. Facilitator radionice često nije dovoljno kompetentan za nositi se sa težim osobnim pričama. U tim trenutcima radionica se pretvara u grupu samopomoći.

Radionicu na kraju evaluiramo u krugu uz pomoć Dixit karata.

Notes for further use: 

Brights metodologija digitalnog pripovijedanja razvijena je kroz Erasmus+ projekt Brights. Dobro je, prije početka korištenja metodologije sa svojim korisnicima proći online tečaj za facilitatore kojim trener stječe sva potrebna znanja i vještine za kvalitetnu provedbu radionice. Svi materijali i resursi, kao i sam tečaj, nastali kroz projekt nalaze se na web stranici projekta - http://www.brights-project.eu/hr/ te su dostupni na hrvatskom, engleskom, talijanskom, grčkom i flamanskom jeziku.

Rating: 
0
No votes yet
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,390

Users
14,879

Visits
684

Tools