Language

Speaker's Corner

Type of tool: 
Aktivnost
Duration: 
90-120 min
Topics addressed: 
Demokracija
Komunikacija
Socijalna inkluzija

Vježba Speaker's Corner je sociološko-pedagoška vježba koju su razvili partneri iz 8 zemalja u skladu sa potrebama svake lokalne sredine u cilju poticanja aktivnog slušanja, socijalne inkluzije i demokratske participacije.

Aim: 

Opća svrha i cilj alata su da bude pedagoško pomagalo koje se koristi u radu s mladima.
"Speaker's Corner" alat služi kao vježba kojom će se na neformalni način kroz neformalne metode potaknuti otvorena rasprava među sudionicima i kao takav ih navesti na osobni napredak.

Methodology: 

Metodologija provedbe Speaker's Cornera se sastoji od više koraka. Prvi korak je priprema okruženja(prostorije) u kojoj će se vježba provoditi da se stvori okruženje što je ugodnije moguće za otvorenu diskusiju. Drugi bitan korak je priprema govornika; govornike se treba uputiti u vježbu (prateći upute u priručniku) da bi im se osigurala adekvatna priprema i predznanje za sudjelovati u vježbi. Nadalje, publiku koja sudjeluje u igri također treba pripremiti sukladno sa priručnikom. Slijedi sama provedba vježbe, počevši od dobijanja uloga i kartica za govor, preko otvorene diskusije i razmjene stavova i igre uloga do izvještaja na kraju. Izvještaj ili debriefing je ključan dio vježbe za vrijeme kojeg sudionici sagledavaju čitavu vježbe i svoje postupke i ponašanje tokom iste. Izvještavanje provodi facilitator i za vrijeme toga on postiže "aha" efekt kod sudionika.

Step by step process: 

Speaker's Corner

*priprema govornika* - obavještavanje o neformalnim metodama, mogućim reakcijama publike pomoću kartica te odabir teme ovisno o ciljanoj temi vježbe ili preferencama govornika
*priprema publike* - objasniti obojane kartice te dobivanje uloge, pomoći im da se uhodaju u ulogu. (U prvoj rundi biraju ulogu, u drugoj dobivaju nasumičnu ulogu i u trećoj mogu odabrati hoće li igrati bez uloge ili sa njom). Napomenuti mogućnost kartice tajnog zadatka.
*glavni dio* - Ovaj dio se odvija u tri runde, u svakoj govornik odradi svoj iskaz te publika reagira u skladu sa karticama, ulogom i tajnim zadatkom. Između rundi govornici napuštaju sobu te se odvijaju pripreme za iduću rundu.
*evaluacija* - facilitator radi izvještaj sa govornicima i publikom fokusirajući se na elemente vježbe, emocije kroz vježbu, upečatljive stvari koje su se dogodile te povezivanje vježbe sa stvarnim svijetom.

Speaker's Corner Debate

Nakon pripreme publike i govornika(prema priručniku), posjednite publiku u prostoriju za provedbu vježbe.
Govornici ulaze nakon što je prvi korak proveden.
Za vrijeme izlaganja govornika, publika radi interakciju sa njima uz pomoć kartica(repliciraju i/ili iznose stavove ovisno o kartici).
Nakon završetka izlaganja prvog govornika, započinje drugi govornik sa suprotnim mišljenjem od prvoga.

Za vrijeme izlaganja drugog govornika, publika se drži istih pravila kao i kod prvog govornika.
Kada drugi govornik završi sa svojim izlaganje te je publika gotova sa reagiranjem i repliciranjem, započinju pripreme za evaluaciju

U obe verzije vrijeme pripreme govornika je 1 sat, publike 15 minuta, vrijeme provedbe vježbe je između 90 i 180 minuta te je potreban isti materijal (set Speaker's Corner).

Materials and resources: 

Za provedbu vježbe Speaker's Corner potreban je samo set vježbe i priručnik za facilitatore.

Outcomes: 

Sukladno dosadašnjem iskustvu, glavni ishod primjene ovog pedagoškog alata je u osvještavanju i važnosti prihvaćanja različitosti osoba koje žive u našoj okolini. Sudionici su uglavnom uvidjeli važnost aktivnog slušanja, razumijevanja govornika, ali i same interakcije za vrijeme pojedinih izlaganja. Velika promjena uočena je i kod govornika koji su govoreći o sebi bliskim temama, osvjestili i neke svoje strahove, mišljenja i stavove.

Evaluation: 

Evaluacija alata je provedena na 650 sudionika. Prva faza testiranja provedena je na 400 sudionika u cilju što boljeg kreiranja samog alata, dok je završna faza ukazala na potrebe vezano za sadržaj i utjecaj same vježbe na sudionike.

Notes for further use: 

U priručniku za facilitatore, koji je sastavni dio seta Speaker's Corner, opisane su pojedine varijacije primjene same vježbe. Ova vježba je ciljano napravljena otvorenog tipa kako bi mogla biti prilagođena potrebama različitih ciljnih skupina, organizacija i lokalnih sredina.

Tool Fair upload: 
Rating: 
0
No votes yet
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,442

Users
14,263

Visits
702

Tools