Language

User Functions

Kahoot-ուսուցում և զվարճանք

Type of tool: 
Մուլտիմեդիա գործիք - Հաշվետվություն
Duration: 
30-60 min
Topics addressed: 
Թվային
Խմբային դինամիկա
Հաղորդակցում

Գործիքը ինտերակտիվ խաղ է, որի կիրառումը ստեղծում է շատ լավ խմբային դինամիկա, թիմ, ստեղծում է ինֆորմացիոն դաշտ, ոիմային համագործակցություն և հաղորդակցում:

Aim: 

Նպաստել խմբային դինամիկայի զարգացմանը, ինչպես նաև հաղորդակցման արդյունավետ գործընթացին:

Methodology: 

Խաղերի և թվային գործիքների կիրառում:

Step by step process: 

www.kahoot.com կայքում գրանցվել, ստեղծել սեփական հաշիվը, պատրաստել ընտրված թեմայով քննարկման նյութ

Մեծ էկրանին բացել համապատասխան խաղը, որը կառաջարկի խաղին միանալու կոդ մասնակիցների համար:

https://play.kahoot.it/#/?quizId=2612ea86-cbd8-4fe2-9877-e650b650cf10

Խմբերով «մրցել»՝ կատարելով խաղի կողմից առաջարկվող առաջադրանքները։

«Մրցույթ»-ի արդյունքների ամփոփում և ամփոփիչ քննարկում։

Materials and resources: 

Կայքի անհրաժեշտ հղումը բացված մեծ էկրանին, պատրաստված խաղի նմուշը՝ բոլորին տեսանելի, հեռախոսներ յուրաքանչյուր թիմի կամ անդամի համար՝ հետևելու էլրանին բացվող հարցերին և պատասխանելու հեռախոսների միջոցով:

https://play.kahoot.it/#/?quizId=2612ea86-cbd8-4fe2-9877-e650b650cf10

Outcomes: 

Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- Մասնակիցների մոտ թիմի դինամիկա

- Սերտ համագործակցություն և հաղորդակցում

-Առաջարկված թեմայի մանրամասն ուսումնասիրում խաղի և ուսուցողական պրոցեսի միջոցով

Rating: 
5
Average: 5 (1 vote)
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,217

Users
14,879

Visits
654

Tools