Language

User Functions

Govorna ploča

Type of tool: 
Aktivnost
Duration: 
30-60 min
Topics addressed: 
Komunikacija
Osobni razvoj

Govorna ploča je društvena igra (board game) koja ojačava govornu izvedbu. Tema igre je govor i njegove mogućnosti. Koristeći raznolikost govornih mogućnosti podižemo kvalitetu komunikacije.

Aim: 

- Igrači se igraju svojim govornim aparatima, osvještavaju što sve mogu proizvesti govoreći i procjenjuju govorne vještine suigrača.
- Cilj igre je pobjeda tj. dolazak na polje cilja, najboljeg govornika.
- Igra uključuje različite vrste zadataka (od lakših prema težima) raspoređenih na različitim dijelovima ploče. Zadaci se dodjeljuju prema boji polja na koje igrač stane. Lakši zadaci uključuju jednostavna govorna ostvarenja koja postupno postaju zahtjevnija i potiču razvoj vještine govorenja.

- Igra se može koristiti kao društvena igra tijekom različitih druženja ili u nekoj kraćoj verziji (vidi napomene na dnu) za osvještavanje dinamike govorne izvedbe.

Methodology: 

Igra je samostalna aktivnost iako se planira koristiti kao dio pripreme za javne nastupe u sklopu znanstveno potvrđenog pristupa poučavanju/treningu govorništva kojeg zastupa autorica.

Step by step process: 

• Tema igre je govor i njegove mogućnosti. Igrači se igraju svojim govornim aparatima, osvještavaju što sve mogu proizvesti govoreći i procjenjuju govorne vještine suigrača.
• Igrače će privući to što je igra sadržajno drugačija, no tehnički vrlo jednostavna.
• Cilj igre je pobjeda tj. dolazak na polje cilja, najboljeg govornika.
• Kao i kod većine igara na ploči sudionici bacaju kocku, pomiču figure po ploči, izvršavaju zadatke i na taj način napreduju. Polja su označena različitim bojama koje prate boje kartica sa zadacima.
• Igru može igrati dva do šest igrača, ako su dva igrača, pravila su nešto drugačija zbog vrednovanja.
• Igru mogu igrati igrači od 6 do 99+ godina. Iako djeca u dobi od pet godina već mogu govorom iskazivati emocije, zbog čitanja je dobna granica postavljena od šeste godine.
• Jedna igra traje oko sat vremena.
• Za igranje je potrebno pripremiti materijal, isprintati ga, izrezati, pripremiti kocku, figure i eventualno štopericu (mobitel).
• Igra počinje tako da svi igrači stave figurice na polje označeno sa start, svi bace kocku, a igru počinje onaj koji dobije najveći broj.
• Prvi igrač baci kocku i pomiče figuricu za onoliko polja koliko je pisalo na kocki.
• Kad postavi figuricu na polje određene boje uzima karticu te boje, čita izvršava zadatak.
• Ovisno o broju igrača (dva ili više od dva) i dogovoru među suigračima primjenjuje se određeni sustav vrednovanja (vidi pod Vrednovanje) iz čega proizlazi hoće li igrač ići dalje i za koliko polja ili ostati na mjestu ili se vratiti natrag.
• Poslije izvršavanja zadatka igrač vraća svoju karticu na dno špila.
• Igru nastavlja igrač koji je pored njega (ovisno o tome izmjenjuju li se u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).
• Dva ili više igrača smiju biti na istom polju (nema sistema eliminacije).
• Ako je dobio šest na kocki igrač ima pravo na još jedno bacanje.
• Ako igrač dođe na polje označeno brojem 58., poslije čega baci kocku i dobije tri, igra tako da dođe do kraja i vraća se natrag po ploči: 59., 60. tj. polje cilja, opet natrag na 59. i izvršava zadatak. Ako u sljedećem krugu dobije šest ide na 60. tj. cilj, pa natrag na 59., 58., 57., 56. i 55. te izvršava zadatak sa narančaste kartice. Pobjednik je onaj koji se prvi zaustavi na 60. polju, održi govor zahvale na pobjedi, poput onih govora koji se održavaju prilikom dodjele različitih nagrada i na kraju dobije pljesak.
• Ploča je sadržajno podijeljena na tri razine: prvu čine prva tri reda do polja 30., drugu sljedeća dva reda, do polja 50. i treću zadnji red, tj. polja od 51. do cilja. Sadržajna podjela odnosi se na zadatke (prikazane bojama) koji su jednostavniji na prvoj razini i postaju sve složeniji kako se približava cilju.
• VREDNOVANJE
1. Ako igraju dva igrača, posebno ako se radi o dvoje djece igra se tako da se prolazi kroz ploču, dok je kriterij za izvršavanje zadatka vrijeme potrebno da se započne (10 s). Ako sudionik za 10 sekundi ne počne govoriti vraća se na polje s kojeg je krenuo.
2. Ako u igri sudjeluje više od dva igrača mogu izabrati između dva sustava vrednovanja.
Svaki igrač ima tri kartice s smajlijima/emotikonima pomoću kojih ocjenjuje izvedbu suigrača.
Nakon što igrač izvrši zadatak suigrači pokazuju svoje ocjene koje se zbrajaju na sljedeći način
- :) i :( daju nulu, poništavaju se. Neutralni smajlić ne mijenja stanje.
- Ako igra pet igrača, četiri daju ocjenu i one se zbrajaju na sljedeći način: :), :), :( i :I znači da je rezultat 1 :) jer su se sretan i tužan poništili, neutralan ne mijenja rezultat i ostaje jedan sretan.
- Ako je više sretnih smajlića igrač se pomiče naprijed. Ako je rezultat neutralan ostaje na mjestu, a ako je više tužnih smajlića vraća se natrag.
SUSTAV A: Igrač se pomiče za onoliko polja koliko je imao sretnih ili tužnih smajlića.
SUSTAV B (BRZA IGRA): Igrač se pomiče za onoliko polja koliko je dobio na kocki u prethodnom bacanju, naravno, unaprijed ako prevladavaju pozitivni smajlići tj. unatrag ako prevladavaju negativni.

Materials and resources: 

• Ploča, kartice (pet špilova sa zadacima u pet različitih boja i bijele kartice sa smajlićima (po tri komada za svakog igrača), kocka, figurice, upute.
• U igri se koriste termini poput visoko, nisko. Termin visoko označava visoki ton, poput kreštanja, nisko označava nizak ton, dubok…

Outcomes: 

Igrači će osvijestiti govornu dinamiku i akustičke vrednote govornog jezika, te će ih nakon igračkog pretjerivaranja (tijekom igre, ali i netom poslije jer je zabavno) koristiti u spontanoj komunikaciji na adekvatan način.

Evaluation: 

Igra je do sada prošla nekoliko faza evaluacije i recenzija. Prva faza je bila među kolegama, a dinamika igranja u manjim skupinama (obitelj i prijatelji autorice), potom na nekim edukacijama i na kraju na ToolFair-u Hrvatska 2018. Trenutno je recenzira kolegica specijalizirana za područje lingvistike govora, a komentari sudionika (igrača) su uzeti u razmatranje te se igra dorađuje (promjena jezičnog materijala na karticama kako bi dinamika igranja bila veća itd.). Također, sljedeća verzija igre se planira prevesti na nekoliko jezika (engleski, francuski, njemački i talijanski) i prilagoditi u suradnji s fonetičarima izvornim govornicima tih jezika.

Notes for further use: 

Druga verzija igre na temlju prikupljenih povratnik informacija je u pripremi i u trenutku kad bude spremna dodat ću je na sve portale na kojima je uploadana prva verzija. Isto tako, očekujte i inačice na drugim jezicima. Za sve informacije, komentare, želje za prevođenjem na neke jezike koji meni nisu u planu, slobodno me kontaktirajte na mail diana.tomic@gmail.com

Rating: 
0
No votes yet
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,217

Users
14,879

Visits
654

Tools