Language

Farklıyız

Type of tool: 
Etkinlik
Duration: 
0-30 min
Topics addressed: 
Sosyal dahil etme
Vatandaşlık

Farklı sosyal çevrelerde yaşayan pek çok insan mevcuttur. Kimileri herşeye sahipken kimilerinin hiç birşeyi yoktur. Bu gruplar bazen birbirlerini anlamakta güçlük çekmektedir. Bu etkinliğin amacı insanları daha hoşgörülü yapmaktır.

Aim: 

Amaç katılımcılara oynadıkları rol aracılığıyla canlandırdıkları karakteri sevdirmek. Kendinin ve diğerlerinin sosyal çevresi üzerine düşünmeye teşvik etmek. Katılımcılar duygularını paylaşm ve diğerlerinin duygularına şahit olma sfırsatı elde edeceklerdir. Farklı insanların hayat tarzlarını ve sosyal çevrelerini karşılaştırma fırsatı bulacaklardır.

Methodology: 

Rol yapma oyunu

Step by step process: 

Tüm katılımcılar sıraya girer. Herkes üzerinde karakter tanımlarının yazdığı kağıtlardan rastgele bir adet alır. Bu katılımcının yeni karakteridir. Oyunun lideri farklı cümleler söyler: örn; Günde üç öğün yemek yerim, Gelirim iyi vb. Eğer katılımcı yeni karakteri için “evet” diyebiliyorsa bir adım öne çıkar, cevabı “hayır” ise hareket etmez. 10-15 cümlenin ardından herkes farklı konumlardadır. En başarılı kişiler en öndedir. Oyun lideri katılımcılardan geri dönüt ister; nasıl hissettiklerini, diğerleriyle ilgili düşüncelerini ve bu konuma nasıl geldiklerini anlatmalarını ister.

Materials and resources: 

Farklı insanların tanıtıldığı küçük kağıtlar

Outcomes: 

Bu oyun ve geri dönütlerden sonra, grup insan haklarıyla üzerine eğitimle devam edebilirler. Grup Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini tartışıp, burda belirtilen hakların gerçekte saygı group görmediğini tartışabilir. Kolaylaştırıcı katılımcıların yaşlarına göre 12 hak seçer, bu hakları 3-4 gruba dağıtır ve gruplardan bu haklarla ilgili fotoğraflar çekmelerini ister. Tüm gruplar fotoğrafları inceler. Bir insan hakları takvimi oluşturmak da mümkündür.

Evaluation: 

Oyun süresince katılımcılar, farklı sosyal çevrelerden gelen, bambaşka yaşam tarzları olan farklı insanlar olduğunun bilincine varırlar. Katılımcılar kendi duyguları hakkında konuşma ve başkalrının duygularını öğrenme fırsatı edinirler. Hayatlarını, işlerini vb. nasıl geliştirebilecekleri üzerine düşünürler. Eğer roller iyi açıklanmazsa ve roller iyi seçilmemişse katılımcı başarısız ve dışlanmış hissedebilir. Fakat eğer amaç açıkça ifade edilirse bu sorunun önüne geçilebilir.

Notes for further use: 

Tanıtılan roller farklı olmalıdır. Ve oyunun sonunda önde, ortada ve en arkada katılımcılar olmalıdır.

Rating: 
0
No votes yet
Share this tool by

DISCLAIMER: SALTO-YOUTH EuroMed cannot be held responsible for the inappropriate use of these training tools. Always adapt training tools to your aims, context, target group and to your own skills! These tools have been used in a variety of formats and situations. Please notify SALTO-YOUTH EuroMed should you know about the origin of or copyright on this tool.

Toolbox Statistics

1,268

Users
14,879

Visits
661

Tools